OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW SERII
BLUEFLOW I GREENFLOW


Oczyszczalnia ścieków blueFLOW

OznaczenieblueFLOW+ 6blueFLOW+ 9
Przeznaczenie [RLM]69
Przepływ [m3/d]0,91,35
Ładunek obliczeniowy [kg/d]0,360,54
Pojemność całkowita [l]40005000
Wysokość całkowita [m]15701570
Osadnik gnilny [mm]Szerokość 870
Długość 2410
Szerokość 1210
Długość 2700
Reaktor biologiczny [mm]Szerokość 870
Długość 2410
Szerokość 870
Długość 2410

Oczyszczalnia ścieków blueFLOW

Oczyszczalnia ścieków z serii blueFLOW dziala w oparciu o technologię hybrydową, w reaktorze biologicznym znajdują się kształtki, które stanowią podłoże do rozwijania się bakteri tlenowych oraz osad czynny, przepompowany do reaktora z osadnika wtórnego. Każda oczyszczalnia składa się ze zbiornika osadnika gnilnego, reaktora biologicznego oraz osadnika wtórnego. W zależności od wielkości oczyszczalni poszczeglne strefy mają odpowiednia objętość.

W zbiorniku reaktora biologicznego, aby zapewnić dopływ tlenu do wypełnienia, znajduje się dyfuzor membranowy drobnopęcherzykowy. To dzięki niemu do kształtek oraz osadu czynnego doprowadzane jest powietrze z dmuchawy membranowej.

Oczyszczalnia ścieków greenFLOW

 

OznaczeniegreenFLOW 4greenFLOW 6greenFLOW 4WgreenFLOW 6W
Przeznaczenie [RLM]4646
Przepływ [m3/d]0,60,90,60,9
Ładunek obliczeniowy [kg/d]0,240,360,240,36
Pojemność całkowita [l]3200480032004800
Wysokość całkowita [m]1770228017702280
Osadnik gnilny [mm]Szerokość 1220
Długość 1900
Szerokość 1220
Długość 1900
Szerokość 870
Długość 2410
Szerokość 1210
Długość 2700
Reaktor biologiczny [mm]Szerokość 980
Długość 1550
Szerokość 980
Długość 1550
Szerokość 980
Długość 1550
Szerokość 980
Długość 1550

Oczyszczalnia ścieków greenFLOW

Proces oczyszczania ścieków w oczyszczalniach biologicznych z serii greenFLOW składa się z trzech etapów.

Pierwszy etap obejmuje oczyszczanie ścieków w osadniku gnilnym. W tym etapie ze ścieków usuwane są substancje nierozpuszczalne w wodzie, etap ten często nazywany jest podczyszczaniem ścieków. W osadniku gnilnym zachodzą procesy sedymentacji, czyli opadania cząstek i flotacji, czyli wypływania cząstek na powierzchnie ścieków, oraz fermentacji zgromadzonego osadu.

Drugi etap oczyszczania ścieków obejmuje oczyszczanie ścieków w reaktorze biologicznym, w którym przy pomocy procesów tlenowych usuwane są ze ścieków zanieczyszczenia organiczne. Głównym elementem znajdującym się w reaktorze są odpowiednio zaprojektowane kształtki, które dzięki swojej budowie, umożliwiają rozwijanie się na nich błony biologicznej tzw. biofilmu. Mikroorganizmy znajdujące się w błonie biologicznej, przy udziale tlenu, rozkładają substancje organiczne zawarte w ściekach.

Trzecim, ostatnim etapem oczyszczania ścieków jest oddzielenie, w procesie sedymentacji, od oczyszczonych ścieków osadu nadmiernego. Proces ten zachodzi w osadniku wtórnym.

Ścieki oczyszczone w oczyszczalni biologicznej można odprowadzić:
– do gruntu poprzez studnie chłonną, tunele rozsączające lub drenaż,
– do wód płynących.

W skład oczyszczalni wchodzą:

1. Osadnik gnilny z przegrodą,
2. Reaktor biologiczny, wewnątrz którego znajdują się:
– dyfuzor drobnopęcherzykowy do napowietrzania ścieków,
– pompa mamutowa do recyrkulacji osadu nadmiernego,
– ruchome zanurzone złoże biologiczne,

Skrzynka sterownicza ze sterowaniem oraz dmuchawą membranowa.

Pobierz katalog: