Uproszczenia w UDT ze zbiornikiem paliwowym do 2500 L

Posiadanie zbiornika na olej napędowy to wiele formalności. W znacznej części można ich trochę na szczęście uniknąć.

Przede wszystkim warto wiedzieć, że zbiorniki do oleju napędowego do pojemności 2500 L włącznie, objęte są formą dozoru technicznego uproszczonego. Oznacza to, że nabywając zbiornik o pojemności poniżej 2500 L unikniemy wielu formalności. UDT do urządzeń tego typu nie musi wydawać decyzji zezwalającej na ich eksploatację. Nie wymagają one również decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. Dodatkowo zbiorniki do 2500 L nie podlegają kontrolom i rewizjom, natomiast zbiorniki o większej pojemności podlegają co dwa lata rewizji zewnętrznej.

Zbiorniki paliwowe powyżej 2500l

Zdecydowanie więcej trudności nastręcza zakup zbiorników o pojemności powyżej 2500 L np. 3000 L. Objęte są one formą dozoru technicznego „ograniczoną” i muszą być zarejestrowane w lokalnej jednostce UDT. Wiąże się to z obowiązkiem wypełnienia wniosku, załączenia dwóch kompletów dokumentacji technicznej i badań odbiorczych. Ponadto dozór „ograniczony” zbiorników o pojemności większej niż 2500 L objęty jest opłatą roczną w wysokości 118,50 zł.

Podstawowe zasady ustawienia zbiornika na paliwo

Kolejną istotną kwestią jest właściwe usadowienie zbiornika w gospodarstwie rolnym. Po pierwsze zbiornik powinien być ustawiony na równym, płaskim, stabilnym podłożu, wykonanym z materiału niepalnego. Taka podstawa powinna mieć co najmniej 30 cm szerokości i 5 cm grubości, a jej długość powinna być większa od zbiornika.
Po drugie zbiornik musi się znajdować w odległościach co najmniej:

  • 10 m od terenu leśnego
  • 10 m od budynków mieszkalnych
  • 5 m od innych obiektów budowlanych
  • 5 m od granicy działki, drogi, zbiorników wodnych lub ujęć wody
  • 3 m – od linii energetycznej o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV
  • 5 m – od linii energetycznej powyżej 1kV, lecz nieprzekraczającej 15 kV
  • 10 m – od linii energetycznej powyżej 15kV, lecz nieprzekraczającej 30 kV
  • 15 m – od linii energetycznej powyżej 30kV, lecz nieprzekraczającej 110 kV