SYSTEM ROZSĄCZANIA SERII APOLLO

OznaczenieAPOLLO 150APOLLO 500APOLLO 1000
Głębokość posadowienia [mm]
800Do 2500Do 2800
Pojemność [dm³]1505001000
Wysokość całkowita [mm]3309501250
Szerokość całkowita [mm]76012001400
Długość [mm]120012001400
Średnica wlotu [mm]Ø110Ø110/Ø160Ø110/Ø160
Średnica otworu montażowego [mm]300 lub 600300 lub 600

Systemy rozsączania MARSEPLAST serii APOLLO

Systemy rozsączania mogą być stosowane do: – Rozsączania wód deszczowych, – Rozsączania oczyszczonych ścieków z biologicznych oczyszczalni, – Rozsączania ścieków podczyszczonych w osadniku gnilnym.

Rozsączanie wód deszczowych w obrębie własnej działki pozwala na zmniejszenie opłat za odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji, pozwala na wykorzystanie wód opadowych do podlewania terenu oraz proces rozsączania naśladuje naturalny obieg wody w przyrodzie. Rozsączanie ścieków z oczyszczalni biologicznej pozwala na łatwe odprowadzenie oczyszczonych ścieków do gruntu oraz pozwala znacznie zaoszczędzić miejsce na działce.

Głównym elementem systemu rozsączania wód opadowych w gruncie są tunele rozsączające oraz studnie chłonne, które magazynują i rozsączają doprowadzone do nich wody opadowe lub ścieki. Woda opadowa doprowadzana jest rurą kanalizacyjną z obszaru dachu do elementów systemu rozsączania, gdzie następnie jest magazynowana i powoli rozsączana do gruntu. Ścieki z osadnika gnilnego lub oczyszczalni biologicznej trafiają do studni chłonnej lub tuneli rozsączających gdzie są rozsączane lub oczyszczane w gruncie. Urządzenie do rozsączania można stosować zarówno w miejscach ruchu pieszego oraz w terenach zielonych. Przy stosowaniu systemu rozsączania, należy wziąć pod uwagę, że system ten może być stosowany jedynie w gruntach przepuszczalnych oraz słabo przepuszczalnych, gdzie poziom wód gruntowych jest odpowiednio niski.

PRODUKTY POSIADAJĄ AKTUALNĄ APROBATĘ TECHNICZNĄ WYDANĄ PRZEZ ITB