ZBIORNIKI BEZODPŁYWOWE DROPWATER

OznaczeniedropWATER³ 2.0dropWATER³ 3.0dropWATER³ 4.0dropWATER³ 5.0
Pojemność [l]2000300040005000
Wysokość całkowita [mm]1570157018602220
Wysokość do wlotu [mm]1270124015701830
Wysokość do wylotu [mm]1220119015201780
Szerokość [mm]870121015001500
Długość [mm]2410270024002400
Średnica wlotu [mm]Ø110/Ø160Ø110/Ø160Ø110/Ø160Ø110/Ø160
Średnica wylotu [mm]Ø110Ø110Ø110Ø110

Zbiornik bezodpływowy dropWATER³

Podziemny bezciśnieniowy zbiornik dropWATER³, który przeszedł pozytywna weryfikację w Instytucie Techniki Budowlanej, może zostać wykorzystany do magazynowania wody deszczowej lub do magazynowania ścieków pochodzących z gospodarstwa domowego. Typoszereg zbiorników dropWATER³, aby zapewnić swobodny dobór produktu, składa się, z pięciu zbiorników o pojemności od 2,0 m³ do 5,0 m³. Każdy ze zbiorników wyposażony jest w otwór rewizyjny oraz właz montażowy, zabezpieczone przed nieupoważnionym dostępem osób trzecich, przy pomocy przykręcanej pokrywy. Do każdego zbiornika, dopływ wody deszczowej lub ścieków może odbywać się przy pomocy rury kanalizacyjnej o średnicy Ø110 lub Ø160 mm. Specjalnie wyprofilowane dno umożliwia montaż zbiorników na terenach z możliwością występowania wysokich wód gruntowych.