Zbiorniki na wodę Swimer to najwyższej jakości produkt dla firm, przedsiębiorstw rolnych, branży budowniczej oraz wszystkich tych, którzy chcą przechowywać wodę w szczelnym i trwałym pojemniku. Zbiorniki na wodę mogą służyć do magazynowania wody, zarówno z wodociągów jak i wody deszczowej. Nasze zbiorniki do wody będą szczególnie przydatne w okresie wiosna – jesień, kiedy to zapotrzebowanie na wodę jest bardzo duże.

Nasze jednopłaszczowe zbiorniki na wodę Swimer sprawdzą się przede wszystkim w rolnictwie. Woda zmagazynowana w naszych zbiornikach, szczególnie ta zimna, pobrana z wodociągów będzie miała szansę na “odstanie” i ogrzanie się, dzięki czemu podlewane rośliny nie doznają szoku termicznego.

Co więcej zbiorniki na wodę Swimer stanowi idealny nabytek dla firm budownalnych, które do konstrukcji wykorzystują wodę, na przykład do mieszania cementu. Wiele budowli powstaje w miejscach odosobnionych, bez dostępu do wody, lub w centrum miasta, gdzie dostęp do wody wymaga zezwoleń i zgód właściciela. Łatwiejszą metodą zaopatrzenia się w wodę jest dowiezienie jej na miejsce samodzielnie. Nasze zbiorniki na wodę są szczelne, dzięki czemu przechowywana w nich woda nie zostanie przypadkowo zanieczyszczona organicznymi substancjami.

Zbiorniki do wody Swimer stanowią też zakup, który powinien rozważyć indywidualny nabywca. Posiadając jednopłaszczowy zbiornik na wodę zaopatrujemy się w niezależny magazyn wody, do kąpieli i mycia, oraz spłukiwania toalet. Jak często zdarzało się, że w naszych domach bez żadnego uprzedzenia zabrakło wody z powodu prowadzonych gdzieś prac wodociągowych?

A jeśli nie domowe źródło zbiornik na wodę sprawdzi się w ogrodzie czy warsztacie, do magazynowania deszczówki, podlewania ogrodu albo mycia samochodu. Woda deszczowa spływająca z dachu może być zbierana przez system rynnowy i kolejno doprowadzona rurą spustową do zbiornika. System ten dzięki zamontowaniu pompy pozwala na podlewanie ogrodu.