Wejście w życie tzw. pakietu przewozowego, którego częścią jest Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów obowiązująca od 18 kwietnia 2017 r., sprawiło, że coraz częściej porusza się kwestie kontroli zbiorników, w jakich magazynowane są paliwa, a zwłaszcza olej napędowy. Przepisy nakazują przechowywanie tych substancji w zbiornikach dwupłaszczyznowych. Zgodnie z Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów dopuszczalne jest przechowywanie paliw płynnych klasy III, na potrzeby własne użytkownika, w zbiorniku naziemnym dwupłaszczowym o pojemności do 5 m3.

Usytuowanie zbiornika na paliwo

Powinien on być usytuowany:

  • 10 m od budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej,
  • 5 m – od innych obiektów budowlanych i od granicy działki sąsiedniej.

Zbiorniki atestowane – ochrona przed karą i grzywną

Aby więc nie narazić się na karę grzywny, aresztu lub nagany warto pomyśleć o wymianie starego zbiornika na atestowany i zapewnić właściwe warunki magazynowania paliwa.

Zbiorniki do 2500 l włącznie nie muszą być zgłaszane do Urzędu Dozoru technicznego. Objęte są bowiem tzw. uproszczonym dozorem technicznym. Jednak w przypadku tych, które mają większą pojemność, wypełnić trzeba specjalny wniosek o przeprowadzenie badania technicznego UDT w odpowiednim dla siebie oddziale. Do tego trzeba dołączyć 2 kopie dokumentacji dostarczonej przez producenta urządzenia oraz mapkę usytuowania zbiornika, która została potwierdzona przez specjalistę do spraw PPOŻ. Jeśli podczas swojej wizyty inspektor dopuści zbiornik do użytkowania, to kolejna kontrola – czy jest odpowiednio uziemiony i wyposażony w detektor wycieku między płaszczyznami, odbędzie się dopiero za dwa lata.