Kwestie eksploatacji zbiorników na paliwa podlegają ogólnym zasadom i przepisom prawa budowlanego, dozoru technicznego, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska. Jest to regulowane w różnych ustawach i rozporządzeniach. Do tej pory nie przywiązywano szczególnej wagi do tego, w czym rolnicy przechowują paliwo (najczęściej były to beczki). Urząd Dozoru Technicznego kontrolował bowiem głównie przedsiębiorców handlujących paliwem oraz tych, którzy posiadają pojemniki od 2,5 tys. l i wzwyż. Problem jednak zrodził się w momencie zmiany w przepisach. 18 kwietnia 2017 r. w życie weszła Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, która jest częścią wdrażanego tzw. Pakietu Transportowego. Swoim zakresem obejmuje także rolników, wprowadzając ograniczenia w nabyciu ON oraz narzuca rolnikom aby magazynowali olej napędowy w atestowanych zbiornikach dwupłaszczowych. W sytuacji jednak gdy tego nie uczynią, jeżeli coś się stanie (np. wybuchnie pożar) – to oni będą ponosić odpowiedzialność. Zgodnie z Kodeksem wykroczeń podlegają bowiem karze aresztu, grzywny lub nagany.

Atestowane zbiorniki do paliwa

Od 1 stycznia 2017 r. rolnicy są także zobowiązani przechowywać paliwo w atestowanych zbiornikach. Do takich zalicza się dwupłaszczyznowy, czyli składający się ze zbiornika wewnętrznego (właściwego), w którym magazynowane jest paliwo oraz płaszcza zewnętrznego. Skończyło się więc tankowanie do dowolnych pojemników. Tak więc, aby zbiorniki spełniały wymogi, powinny być bezpieczne dla środowiska, czyli m.in.:

  • zabezpieczone przed przenikaniem paliwa do gruntu,
  • ustawione na utwardzonym i nieprzepuszczalnym podłożu – np. na betonie.

W przypadku nieposiadania przez rolnika atestowanego pojemnika może on otrzymać nawet kilkusetzłotową karę. Podobne konsekwencje finansowe czekają dostawcę paliwa, jeśli zrobi rozładunek wbrew obowiązującym przepisom. Rozwiązaniem jest zainwestowanie w ministację, dzięki której tankowanie będzie wygodniejsze, a pobór paliwa – monitorowany lub tankowanie na stacjach paliw wprost do zbiorników ciągników.